Projekty i dokumentacja

Przygotujemy w Twoim imieniu projekt i niezbędną dokumentację techniczną

Oferujemy usługi projektowe z zakresu:

instalacji sanitarnych

instalacji grzewczych CO

instalacji ogrzewania podłogowego

instalacji pomp ciepła

projektu robót geologicznych

projektu dolnych źródeł ciepła

instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperacja)

dokumentacji powykonawczych w/w instalacji