Rekuperacja i wentylacja

Rolą rekuperacji jest dostarczanie optymalnej ilości świeżego powietrza do budynku i usuwanie z niego powie­trza zanieczyszczonego.

W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna charakteryzuje się możliwością regulacji ilości powietrza dostarczanego do budynku niezależnie od warunków atmosferycznych, a wpływ na jej intensyw­ność ma użytkownik systemu.

Zaletą systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacja jest dodatkowo odzysk ciepła (i opcjo­nalnie wilgoci), co pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania i zdecydowanie poprawić jakość powietrza i komfort życia. Zobacz nasze realizacje.

Wentylacja powinna pracować w sposób ciągły (również podczas nieobecności użytkownika). Musi ona obsługiwać wszystkie pomieszczenia w budynku zapewniając optymalną wymianę powietrza ze względu na wymagania higieniczne, usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci idealnie pasuje z pompą powietrzną lub pompą gruntową.

Niższe koszty ogrzewania

Lepsze samopoczucie

Podwyższenie standardu budunku

Zmniejszenie wilgoci wewnątrz budynku

Niższe koszty budowy domu na etapie projektowym

o rekuperacji

Rola wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Rekuperacja rzeszów. Wysoka jakość sprzetu

Rekuperacja rzeszów. Wysoka jakość sprzetu

Rolą wentylacji mechanicznej jest dostarczanie optymalnej ilości świeżego powietrza do budynku i usuwanie z niego powie­trza zanieczyszczonego.

W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna charakteryzuje się możliwością regulacji ilości powietrza dostarczanego do budynku niezależnie od warunków atmosferycznych, a wpływ na jej intensyw­ność ma użytkownik systemu.

Zaletą systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacja jest dodatkowo odzysk ciepła (i opcjo­nalnie wilgoci), co pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania i zdecydowanie poprawić jakość powietrza i komfort życia. Wentylacja powinna pracować w sposób ciągły (również podczas nieobecności użytkownika). Musi ona obsługiwać wszystkie pomieszczenia w budynku zapewniając optymalną wymianę powietrza ze względu na wymagania higieniczne, usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci.

Uszczelniając obecnie maksymalnie dom i mając jedynie na uwadze obniżenie kosztów ogrzewania, pomija się niezwykle istotną z punktu widzenia zdrowia i komfortu życia ludzi kwestię dopływu świeżego powietrza do budynków mieszkalnych. Projektowana bowiem obecnie w większości domów wentylacja grawitacyjna, bez spełnienia określonych warunków atmosferycznych, po prostu NIE DZIAŁA.

Brak prawidłowo działającej wentylacji może powodować złe samopoczucie, problemy zdrowotne, a także zawilgoce­nie, a w skrajnych przypadkach zagrzybienie ścian i innych przegród zewnętrznych.

Ciekawostką jest wytwarzanie przez 4-osobową rodzinę podczas doby ok. 15 litrów wody!(gotowanie, oddychanie, mycie itp.) Daje nam to w skali roku ponad 5 ton wody. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza.

schemat rekuperacja rzeszów. Montaz i serwis

schemat rekuperacja Rzeszów. Montaż i serwis

Zasada działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Świeże powietrze jest pobierane z zewnątrz budynku za pomocą czerpni i dostarczane przez przewód wentylacyjny do rekuperatora.

W rekuperatorze powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie wymienia energię z ogrzanym powietrzem wyciąganym z pomieszczeń.

Po przejściu przez rekuperator powietrze jest dostarczane do pomieszczeń ta­kich jak salon, sypialnie, pokoje dzienne, gabinety przez sieć kanałów nawiewnych. Przepływ powietrza generowany jest przez wentylatory rekuperatora,

W typowych budynkach jednorodzinnych o małej powierzchni najczęściej stosuje się wyciągi z pomieszczeń sanitarnych pomocniczych, takich jak łazienka, kuchnia, toaleta, garderoba, spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze itp.

W domach jednorodzinnych o dużej powierzchni stosuje się również wyciągi z pomieszczeń mieszkalnych, nie zapominając o prio­rytecie zapewnienia usuwania wilgoci i zanieczyszczeń z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomocniczych. Z takim przypadkiem możemy mieć do czynienia, gdy pokoje mają dużą powierzchnię i kubaturę lub kiedy liczba pomieszczeń mieszkalnych znacząco przewyższa liczbę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomocniczych, np. w rezydencjach. 

Świeże powietrze przepływa między pomieszczeniami przez szczelinę pod drzwiami, kratkę lub otwory w dolnej części drzwi. Z pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych zużyte powietrze usuwane jest za pomocą elementów wyciągowych Przez wyciągowe przewody wentylacyjne dociera ono do rekuperatora, gdzie w wymienniku ciepła oddaje swoją ener­gię cieplną świeżemu, czerpanemu powietrzu. Następnie przez przewody wentylacyjne i wyrzutnię jest usuwane na ze­wnątrz budynku.

Wykres stężenia dwutlenku węgla wydychanego podczas spania

steżenie CO^2 w Sypialnie rekuperacja

stężenie CO^2 w Sypialnie rekuperacja

Rodzaje central rekuperacyjnych

 • płytowe wymienniki krzyżowe – zbudowane z kanalików ułożonych prostopadle, czyli w układzie krzyżowym, sprawność maks. 50-60%,
 • płytowe wymienniki przeciwprądowe – kanaliki ułożone są równolegle, a powietrze przepływa w nich w przeciwnych kierunkach, dzięki czemu otrzymuje się korzystniejszy rozkład temperatur na powierzchni wymiennika, sprawność 80-96%,
 • wymienniki z odzyskiem wilgoci (oprócz ciepła odzyskują również wilgoć; występują jako krzyżowe lub przeciwprądowe),
 • wymienniki obrotowe – regeneratory, obracajacy się bęben pobiera ciepło z sekcji wyciągowej centrali i po nagrzaniu swojej powierzchni i dokonaniu obrotu oddaje zakumulowane ciepło świeżemu powietrzu; ze względu na konstrukcję wymiennika niewielka część powietrza wyciąganego miesza się z powietrzem nawiewanym, sprawność 80-88%.

 

Rekuperatory firmy  Bartosz

Spiralny-przeciwprądowy wymiennik ciepła „WS BARTOSZ” jest obecny na naszym rynku od 2000 roku. Wyróżnia go wyjątkowa konstrukcja zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Wymiennik zrobiony jest z folii aluminiowej zwijanej spiralnie i blachy ocynkowanej. W rezultacie nawijania folii tworzą się rzędy kanalików, przez które przepływa powietrze.

Ukształtowany w formie walca wymiennik konstrukcyjnie podzielony jest na dwie niezależne od siebie przestrzenie: powietrza nawiewanego oraz powietrza wywiewanego. Szczelność wymiennika utrzymuje się na poziomie 99%. Spiralna konstrukcja wymiennika oraz rozwiązanie dystrybucji obu strumieni powietrza powodują, że powietrze przepływa w nim po okręgu, przeciwprądowo i zarazem częściowo krzyżowo. Duża czynna powierzchnia wymiany ciepła oraz odpowiednio długa droga przepływu powietrza sprawiają, że wymiennik jest wyjątkowo odporny na szronienie oraz osiąga sprawność powyżej 85 %, przy ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego w stosunku 1 : 1.

Brak szronienia wyróżnia ten rekuperator od innych dostępnych na rynku i pozwala stosować go bez nagrzewnic na wlocie powietrza świeżego i bez systemów odmrażania wymaganych w innych tego typu urządzeniach.

 

Rekuperatory VENA Standard:

 • odzysk ciepła z wentylacji na poziomie 85-92%
 • wydajność: 350 m3/h i 500 m3/h
 • szczelny wymiennik – nie dopuszcza do przenikania zapachów i mieszania się strumieni powietrza czystego (nawiewanego) ze zużytym (usuwanym z pomieszczeń)
 • wysoka odporność na szronienie
 • zintegrowany by-pass wewnętrzny (obejście wymiennika)
 • dostępne w wersji z wentylatorami ST (na prąd zmienny) lub EC (sterowane prądem stałym)
 • możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej oraz rozmieszczenia elementów dostosowanego do układu pomieszczenia
 • uproszczony montaż filtrów i wentylatorów oraz sposób podłączenia automatyki i odwodnienia