moje_cieplo

Moje Ciepło 2022

Moje Ciepło 2022 - program dofinansowania do pomp ciepła dla nowych domów

Mamy to! Ruszył program dofinansowujący inwestycje oparte o pompy ciepła w nowych domach. Do tej pory był tylko dostępny program „Czyste Powietrze” wspierający inwestycje już zrealizowane. Moje Ciepło to program o budżecie na poziomie 600 mln zł.

Cel programu

Celem programu Moje Ciepło jest  wspieranie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego  oraz rozwijanie energetyki prosumenckiej w obszarach powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowopowstających budynkach jednorodzinnych. Ponadto program propaguje wykorzystanie OZE w finalnym zużyciu energii.

Beneficjenci

O wsparcie z programu Moje Ciepło mogą się ubiegać osoby które są właścicielami lub współwłaścicielami domów budowanych na pozwolenie na budowę oraz na zgłoszenie. Dom powinien być w trakcie budowy lub jeśli inwestycja jest już ukończona to termin zakończenia budowy nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2021 roku.

WAŻNE! Aby właściciel (współwłaściciel) mógł ubiegać się o dofinansowanie musi być ujęty w dokumentach o pozwolenie na budowę. Ponadto musi widnieć na fakturach oraz dokumentach księgowych potwierdzających poniesione koszty na inwestycję.

Wysokość dofinansowania

Rodzaj pompy ciepłaProcentowy udział w kosztach kwalifikowanychProcentowy udział w kosztach kwalifikowanych z Kartą Dużej RodzinyMax. kwota dofinansowania
GRUNTOWAdo 30%do 45%21000 zł
POWIETRZE/WODAdo 30%do 45%7000 zł
POWIETRZE/POWIETRZEdo 30%do 45%7000 zł

WAŻNE! Wysokość dochodów beneficjenta w programie Moje Ciepło, nie jest w żaden sposób ograniczona tak jak w programie „Czyste Powietrze”.

Do jakiego domu dofinansowanie

W celu otrzymania wsparcia z programu Moje Ciepło dom musi być niskoenergetyczny (o podwyższonym standardzie energetycznym. Parametr który to definiuje to EP (wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej).

W pierwszym etapie naboru wniosków EP budynku nie może być wyższe niż 63 kWh/(m²xrok). W kolejnych etapach domy będą musiały być jeszcze bardziej energooszczędne ponieważ EP będzie musiał się mieścić do 55 kWh/(m²xrok).

WAŻNE! Dom na który będzie składamy wniosek o dofinansowanie nie może posiadać jako źrodła ciepła na paliwo stałe.

Termin składania wniosków

Wnioski na dofinansowanie są przyjmowane od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku  lub do wyczerpania środków z budżetu tj. 600 mln zł.

Pełną treść programu oraz regulamin można znaleźć na stronie https://www.mojecieplo.gov.pl/